Top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới

0
325

 Top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới. Hãy xem bài viết bên dưới để cùng khám phá, hoặc video để xem đầy đủ hơn.

10. Norwegian Getaway

top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10

Dài 325,7 m, rộng 52,6 m và cao 54,5 m, vận tốc tối đa là 39,8 km/h. Chở được 3.963 hành khách và 1.640 thủy thủ đoàn

9. Norwegian Breakaway

top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10

Cùng loại với tàu Norwegian Getaway. Dài 325,7 m, rộng 52,6 m, cao 54,5 m, vận tốc tối đa là 39,8 km/h. Chở được 4.500 hành khách và 1600 thủy thủ đoàn

8. Norwegian Epic

top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10

Dài 329,5 m, cao 61 m, vận tốc tối đa 41 km/h. Chở được 5.183 hành khách và 1.708 thành viên thủy thủ đoàn

7. MV Britannia

top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10

Dài 330m, cao 70.67 m, vận tốc tối đa là 35,2 km/h. Chở được 4.324 hành khách va 1.398 thủy thủ đoàn. Trị giá 736 triệu USD

6. MS Independence

top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10

Dài 339 m, rộng 56 m, cao 63,7 m, vận tốc tối đa 40 km/h. Chở được 3.634 hành khách và 1.360 thủy thủ đoàn. Trị giá 800 triệu USD

5. MS Liberty

top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10

Cùng loại với tàu MS Independence. Dài 339 m, rộng 56 m, cao 63,7 m, vận tốc tối đa 40 km/h. Chở được 3.634 hành khách và 1.360 thủy thủ đoàn. Trị giá 800 triệu USD

4. MS Freedom

top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10

Cùng loại với tàu Liberty. Dài 339 m, rộng 56 m, cao 63,7 m, vận tốc tối đa 40 km/h. Chở được 3.634 hành khách và 1.360 thủy thủ đoàn. Trị giá 800 triệu USD

3. MS Quantum

top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10

Dài 347 m, vận tốc tối đa 41 km/h. Chở được 4.905 hành khách và 2.090 thủy thủ đoàn. Trị giá 935 triệu USD

2. MS Oasis

top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10

Dài 361.6 m, rộng 60,5 m và cao 72 m, vận tốc tối đa 41,9 km/h. Chở được 6296 hành khách và 2394 thủy thủ đoàn. Trị giá 1,4 tỷ USD

1. MS Allure

top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10

Cùng loại với tàu MS Oasis nhưng dài hơn 1 chút, 362 m, rộng 60,5 m và cao 72 m, vận tốc tối đa 41,9 km/h. Chở được 6296 hành khách và 2394 thủy thủ đoàn. Trị giá 1,2 tỷ USD

Xem thêm:

Top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới
5 (100%) 3 votes