Top 10 thành phố có nhiều nhà cao tầng nhất thế giới

0
32

Top 10 thành phố có nhiều nhà cao tầng nhất thế giới. Hãy xem bài viết bên dưới để cùng khám phá, hoặc video để xem đầy đủ hơn.

10. Bangkok, Thái Lan – 923 toà nhà cao tầng trên diện tích 1.568 km2

Đứng vị trí số 9 nếu chỉ tính số lượng

9. São Paulo, Brazil – 5.789 toà nhà cao tầng trên diện tích 1.523 km2

Đứng vị trí số 4 nếu chỉ tính số lượng

8. Thượng Hải, Trung Quốc – 1.121 toà nhà cao tầng trên diện tích 6.638 km2

Đứng vị trí số 8 nếu chỉ tính số lượng

7. Chicago, Mỹ – 1.160 toà nhà cao tầng trên diện tích 589 km2

Đứng vị trí số 7 nếu chỉ tính số lượng

6. Dubai, UAE – 686 toà nhà cao tầng trên diện tích 3.885 km2

Đứng vị trí số 10 nếu chỉ tính số lượng

5. Seoul, Hàn Quốc – 3.023 toà nhà cao tầng trên diện tích 616 km2

Đứng vị trí số 6 nếu chỉ tính số lượng

4. Moscow, Nga – 10.896 toà nhà cao tầng trên diện tích 1.081 km2

Đứng vị trí số 1 nếu chỉ tính số lượng

3. Singapore – 4.562 toà nhà cao tầng trên diện tích 710 km2

Đứng vị trí số 5 nếu chỉ tính số lượng

2. New York, Mỹ – 6.091 toà nhà cao tầng trên diện tích 800 km2

Đứng vị trí số 3 nếu chỉ tính số lượng

1. Hồng Kông, Trung Quốc – 7.794 toà nhà cao tầng trên diện tích 1.053 km2

Đứng vị trí số 2 nếu chỉ tính số lượng

Xem thêm: